Mod och möjligheter – samtal om elektrifieringens möjligheter i Sverige

Onsdagen den 21 februari, lanserades rapporten ”Mod och möjligheter i hela Sverige”. Rapporten är ett resultat av nio samtal om den nya elektrifiering som genomförts på initiativ av LKAB, Vattenfall, SSAB och AB Volvo. Närmare 400 deltagare runtom i landet har medverkat. Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Under den digitala finalen, som kan ses i efterhand här, diskuterades resultaten med företrädare från några av de kommuner som besökts, SKR, Fossilfritt Sverige, länsstyrelsen och inte minst tog energi- och näringsminister Ebba Busch emot rapporten och gav en inblick i regeringens arbete framåt.

Oskar Ahnfelt, Vice President Public & Regulatory Affairs, Vattenfall inledde.

- Vårt mål har varit att lyssna till hur kommuner och regioner resonerar i den här omställningen, så att vi bättre förstår vilka möjligheter man ser och vilken oro man känner, såväl lokalt som nationellt. Och det engagemang vi har mött har varit överväldigande. Jag blev själv förvånad över de likheter som man ser mellan kommunerna, oavsett var i landet jag var.

  Samtalen som tog vid pekade tydligt på att samarbete och dialog mellan kommun, region, företag och myndigheter är avgörande. Det behövs modeller och dialoger för att lösa ut målkonflikter, och det behövs effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser.

  De möjligheter och utmaningar som lyfts fram under de lokala samtalen gick väl i linje med det energi- och näringsministern lyfte fram i sitt anförande: elektrifieringens avgörande roll för konkurrenskraft och goda förutsättningar för hela Sverige. Samtidigt bekräftade ministern den växtvärk och de utmaningar som samhällsomvandlingen ger upphov till, där regeringen har ett ansvar att leverera och att det också gäller för alla delar av samhället. Eller som ministern summerade:

  - Jag tror att vi alla i grund och botten vet vad som behöver göras. Nu är det dags för - A little less conversation, a little more action.

   De fyra bolagen riktade ett stort tack till alla som medverkat under samtalen och tar med sig det mod de mött in i det fortsatta arbetet med den nya elektrifieringen.

   Efter de genomförda samtalen är våra slutsatser i korthet att de kommuner som deltagit står inför följande gemensamma utmaningar och kritiska framgångsfaktorer.

   Mod och Möjligheter över hela Sverige - sammanfattning

   Gemensamma utmaningar:

   • Bristande acceptans för omställningen
   • Osäkerheter om etableringar stannar kvar
   • Brist på bostäder och samhällsservice
   • Konkurrens om kompetens
   • Långsamma och oförutsägbara tillståndsprocesser


   Kritiska framgångsfaktorer för att möta utmaningar och risker:

   • Samarbete och dialog mellan kommun, region och företag
   • En modell och dialogformer för att balansera målkonflikter och skapa effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser
   • Öka acceptansen för omställningen
   • God tillgång på bostäder och samhällsservice


   Medverkande i den digitala finalen

   • Ebba Busch, energi- och näringsminister
   • Karolina Samuelsson, kommundirektör, Lysekil
   • Emilia Töyrä (S), vice ordförande kommunstyrelsen, Kiruna
   • Theres Sahlström (M), ordförande Skaraborgs kommunalförbund och kommunstyrelsens ordförande, Skövde
   • Anders Flanking, Landshövding Gotland
   • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
   • Leif Sandberg, vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
   • Niklas Johansson, Direktör kommunikation & klimat, LKAB
   • Oskar Ahnfelt, VP Public & Regulatory Affairs, Vattenfall
   • Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications SSAB
   • Niklas Wahlberg, VP System Solutions and Partnerships AB Volvo


   Om rapporten Mod och Möjligheter

   Rapporten summerar de samtal som skett under 2023 på nio platser i landet tillsammans med tjänstemän, politik, företag, akademi och civilsamhälle. I takt med att samtalen genomfördes samlades ett unikt material som visar på ett stort engagemang och vilja att se till att den nya elektrifieringen kommer på plats. Likheterna är större än skillnaderna oavsett var i landet samtalen skedde. Rapporten är ett sätt att ge tillbaka till de som medverkat men syftar också till att sprida insikterna bredare. Till såväl kommuner som regioner och nationell nivå. I rapporten finns såväl slutsatser som intervjuer med företrädare från de platser där samtalen genomfördes: Skövde, Borlänge, Umeå, Kiruna, Gällivare, Oxelösund, Gotland, Halmstad och Lysekil.


   Organized by

   Ett samarbete mellan Vattenfall, LKAB, SSAB och AB Volvo
   elektrifieringssamtal@elektrifieringssamtal.se